Επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους

🏡Όπως όλοι γνωρίζουμε η Λέσβος τοποθετείται στη ζώνη II σεισμικής επικινδυνότητας για τον Ελλαδικό χώρο. Γι’αυτό θεωρήσαμε ότι μια τέτοια εκπαιδευτική εκδρομή θα ήταν αρκετά χρήσιμη.

🌳Ευχαριστούμε πολύ το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου για την ξενάγηση!

📋Εφοδιαστήκαμε με τις κατάλληλες σημειώσεις και πλέον είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τους σεισμούς!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email